Najčešća pitanja

1) Što je sustav eFondovi i koja je njegova svrha?

Sustav eFondovi je informatički sustav namijenjen za zabilježbu, pohranu i obradu podataka nužnih za financijsko praćenje i praćenje provedbe projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, konkretno Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Sustav eFondovi je jedna od usluga u okviru projekta e-Građani, pokrenutog od strane Vlade Republike Hrvatske. Cilj projekta e-Građani je modernizacija, pojednostavljenje i ubrzanje komunikacije građana i javne uprave te povećanje transparentnosti javnog sektora u pružanju javnih usluga.

 

2) Na koji način mogu pristupiti korištenju sustava eFondovi?

Korištenju sustava eFondovi (kao i svim uslugama u sustavu e-Građani) možete pristupiti samo putem sustava NIAS, koristeći neku od ponuđenih vjerodajnica.

Svaka elektronička usluga u sustavu e-Građani zahtijeva određenu sigurnosnu razinu u autentifikaciji korisnika, tako da sustav NIAS prilikom prijave na pojedinu uslugu nudi korisniku izbor samo onih vjerodajnica koje udovoljavaju traženoj razini sigurnosti za tu uslugu. Pristup sustavu eFondovi se ostvaruje posjedovanjem barem jedne vjerodajnice (razine 3 ili više) s liste prihvaćenih vjerodajnica. Navedena minimalna razina vjerodajnice osigurava visoku sigurnost i kvalitetu autentifikacije.

S obzirom da je preduvjet za prihvaćanje vjerodajnice u sustavu eFondovi sigurnosna razina 3 ili viša, pri prijavi u sustav prikazuju se samo prihvatljive vjerodajnice s obzirom na navedeni kriterij.

Svi eventualni tehnički problemi i podrška vezana za pristup sustavu putem pojedine vjerodajnice je u nadležnosti izdavatelja iste, odnosno korisnici se trebaju javiti nadležnim institucijama koje su ih izdale (npr. FINA za autentifikaciju putem mTokena). 

 

3) Što je to NIAS i čemu služi?

NIAS je kratica za Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav, koji  upravlja elektroničkim identitetima u nacionalnom sustavu autentifikacije krajnjih korisnika s e-uslugama javnog sektora. Pošto je sustav eFondovi jedna od javnih e-usluga Republike Hrvatske – NIAS se koristi kao isključiva metoda pristupa u isti.

Jedinstveni indikator u sustavu NIAS je OIB, te korisnicima omogućava uspješno, sigurno i vremenski učinkovito korištenje javnih e-usluga, dok istodobno pružatelje e-usluga oslobađa od poslova upravljanja korisničkim računima i procesa autentifikacije.

Autentifikacija putem NIAS-a (ovisno o korištenom načinu autentifikacije, odnosno tipu i vrsti odabrane vjerodajnice) pojašnjena je u korisničkim uputama za NIAS.

 

4) S obzirom da se u sustav eFondovi prijavljujem kao privatna osoba, kako dobivam ovlaštenje za zastupanje pravne osobe za koju želim izraditi prijavu na Poziv?

Odmah po prvoj prijavi u sustav eFondovi u ulozi „Prijavitelj“ korisniku je omogućena registracija pravne osobe u čije ime želi djelovati i koju želi zastupati u sustavu eFondovi. Prvu prijavu u sustav za pojedinu pravnu osobu uvijek mora izvršiti osoba koja je ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Za sve pravne osobe za koje u Sudskom registru postoji podatak o osobi ovlaštenoj za zastupanje izvršit će se automatsko prepoznavanje novih korisnika u sustavu eFondovi kao ovlaštenih osoba. U slučaju potrebe ovlaštenja osobe za koju podatak o ovlaštenju nije automatski dostupan, potrebno je pri inicijalnoj prijavi i registriranju pravne osobe u sustavu podnijeti Zahtjev za ovlaštenjem.

Procedura za podnošenje Zahtjeva za ovlaštenjem za razne vrste pravnih subjekata, sa informacijama o osobama ovlaštenima za zastupanje te popratnim dokumentima koje je potrebno priložiti kao dokazima ovlaštenja detaljno je opisana u Korisničkim uputama za prijavitelje u sustavu eFondovi.

 

5) Koje su moguće uloge i prava prijavitelja u sustavu eFondovi?

U sustavu eFondovi trenutno postoje tri razine prava za prijavitelje:

  • Ovlaštena osoba – zakonom ovlaštena fizička osoba za zastupanje pravne osobe ili osoba koju je javnobilježnički opunomoćila zakonom ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe u sustavu eFondovi. Status ovlaštene osobe može biti automatski dodijeljen (kroz povezanost sa OIB i Sudskim registrom) ili zatražen i odobren kroz sustav (u slučaju da za njihovu pravnu osobu navedena informacija nije automatski dostupna, ili je pravo ostvareno nastavno na dostavljenu punomoć ili Odluku čelnika tijela - ukoliko se radi o takvom prijavitelju).
  • Povezana osoba na prijavitelju/administrator – osoba koja je dodana za operativni rad u sustavu na razini pravne osobe / prijavitelja s mogućnošću rada na svim projektnim prijedlozima pravne osobe prijavitelja i mogućnošću dodavanja drugih povezanih osoba (ne nužno osoba zaposlena kod prijavitelja, ali mora biti osoba koji je dodala ovlaštena osoba).
  • Povezana osoba na projektu - osoba koja je dodana za operativni rad u sustavu na razini pojedine projektne prijave / projekta s mogućnošću rada na projektnoj prijavi na koju je dodana (ne nužno osoba zaposlena kod prijavitelja, ali mora biti osoba koji je dodala ovlaštena osoba).

Bez obzira na vrstu prava prijavitelja u sustavu, svi korisnici sustavu eFondovi pristupaju putem NIAS-a (vidi pitanje Što je to NIAS i čemu služi?).

Detaljni pregled prava Ovlaštenih osoba Korisnika i Povezanih osoba Korisnika u Sustavu dostupan je u prilogu Općih uvjeta korištenja sustava eFondovi, dostupnih na mrežnim stranicama sustava eFondovi te u samom sustavu.

 

6) Ovlaštene osobe – kome je moguće dati punomoć?

Punomoć za zastupanje u sustavu eFondovi moguće je dati isključivo osobama zaposlenim u pravnoj osobi (tvrtki, obrtu, jedinici lokalne ili regionalne samouprave, ustanovi, tijelu državne ili javne uprave i sl.).

 

7) Ovlaštene osobe – što obuhvaća davanje punomoći?

Punomoć obuhvaća zastupanje pravne osobe za sve trenutne i buduće projektne prijave i ugovorene projekte pravne osobe. U sustavu nije moguće dati punomoć (ovlaštenje za zastupanje) samo za pojedini projekt.   

 

8) Na koji način se dodaje povezana osoba za rad na razini prijavitelja? 

Povezanu osobu na razini prijavitelja u sustavu dodaje zakonom ovlaštena osoba za zastupanje pojedine pravne osobe koristeći administrativni modul. Povezana osoba na razini prijavitelja od tog trenutka ima mogućnost rada na svim postojećim i budućim projektnim prijavama i projektima navedenog prijavitelja odnosno pravne osobe. Tehnička procedura dodavanja povezanih osoba je detaljno  opisana u  Korisničkim uputama za prijavitelje u sustavu eFondovi.

 

9) Na koji način se dodaje povezana osoba za rad na prijavi/projektu? 

Povezanu osobu na projekt u sustavu dodaje zakonom ovlaštena osoba za zastupanje pojedine pravne osobe koristeći administrativni modul. Povezana osoba na razini projekta od tog trenutka ima mogućnost rada na projektnoj prijavi na koju je dodijeljena. Tehnička procedura dodavanja povezanih osoba je detaljno  opisana u Korisničkim uputama za prijavitelje u sustavu eFondovi.

 

10) Je li moguće dodavanje više povezanih osoba za jednu pravnu osobu?

Ne postoji ograničenje broja povezanih osoba za pravnu osobu ili na pojedinoj projektnoj prijavi. 

 

11) Na koji način se konzultantska tvrtka ili osoba koja će raditi u sustavu može u ime prijavitelja registrirati i redovno prijavljivati u sustav eFondovi?

Inicijalnu registraciju pravne osobe, dodavanje prve povezane osobe za rad na svim projektnim prijavama pravne osobe ili samo na pojedini projekt (odnosno projektnu prijavu) vrši isključivo ovlaštena osoba. Ista ima prava za dodavanje povezane osobe na razini prijavitelja (koja će u ime prijavitelja raditi u sustavu na svim projektnim prijavama) odmah nakon inicijalne registracije ili povezane osobe na razini projekta (koja će raditi na konkretnoj prijavi odnosno projektu) nakon pokretanja projektne prijave kroz lijevi izbornik (detaljno objašnjeno u pitanjima br. 8 i 9).

 

12) Za našu organizaciju odabrali smo pogrešnu vrstu pravnog subjekta. Kako da ispravimo odabir?

Obzirom da je vrsta pravnog subjekta (VPS) kategorija koja ima izravni utjecaj na prikaz određenih polja u Prijavnom obrascu, korisnicima sustava eFondovi njena izravna izmjena nije omogućena. U slučaju odabira krivog VPS-a, molimo da zahtjev za promjenom, zajedno s nazivom Vaše organizacije i njenim OIB-om, pošaljete na adresu elektroničke pošte efondovi.podrska@mrrfeu.hr.

 

13) Prilikom registracije i upisa OIB-a prijavitelja sustav je javio pogrešku „Nije moguće dohvatiti podatke jer OIB ne postoji u OIB registru“. Kako registrirati slobodno zanimanje ili OPG u sustav?

Sustav eFondovi je trenutno povezan sa OIB Registrom, Sudskim i Obrtnim registrom iz kojih automatski dohvaća podatke, a povezivanje s ostalim relevantnim registrima i upisnicima planirano je u skorijoj budućnosti. Ako se prilikom registracije pojavi poruka „Nije moguće dohvatiti podatke jer OIB ne postoji u OIB registru“, molimo obratite se na adresu elektroničke pošte efondovi.podrska@mrrfeu.hr za pomoć pri registraciji.

 

14) Pokušavam se prijaviti u sustav koristeći poslovni certifikat, no Sustav mi ne dozvoljava prijavu. Što učiniti?

Korištenje poslovnih certifikata za prijavu u sustav eFondovi nije moguće s obzirom na to da ne postoje svi preduvjeti u NIAS sustavu. Kada se prepoznavanje poslovnih certifikata omogući putem platforme e-Poslovanje u nadležnosti Ministarstva uprave, sustav eFondovi bit će prilagođen i za tu svrhu.

Trenutno, prijave u sustav vrše se pomoću osobnih vjerodajnica sigurnosne razine 3 ili više, i to isključivo onih koje su vezane na OIB fizičke osobe. Pregled prihvatljivih osobnih vjerodajnica možete pronaći u Poglavlju 2. Korisničkih uputa za sustav eFondovi, a isti će Vam biti prikazan prilikom prijave u Sustav.

 

15) Na koji način prijaviti podružnicu/poslovnicu/ispostavu u sustav?

U slučaju pravnih subjekata/prijavitelja koji imaju više podružnica, poslovnica ili ispostava, a djeluju pod istim jedinstvenim brojem (OIB/MBO/MBS) sustav eFondovi nije u mogućnosti prepoznati zasebno svaku jedinicu već prepoznaje „krovni“ subjekt. Stoga će jedna ili više osoba ovlaštenih za zastupanje koje su navedene u matičnom registru (Sudski ili Obrtni registar) imati prava ovlaštene osobe za sve projektne prijave i ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u sustavu eFondovi svih podružnica/poslovnica/ispostava. U slučaju potrebe za opunomoćenjem zaposlenika za zastupanje u sustavu koje će toj osobi dati prava opunomoćenika za sve podružnice/ispostave/poslovnice nužno je da je isto dano od čelnika tijela odnosno „krovnog subjekta“.

 

Popis pitanja i odgovora se ažurira te će uskoro biti dostupni i novi odgovori.

Svoje upite vezane za rad u sustavu eFondovi možete poslati na: efondovi.podrska@mrrfeu.hr

Svoje upite vezane uz EU fondove možete poslati na fondovi@mrrfeu.hr.

Odgovore na najčešće postavljana pitanja vezana uz mogućnosti financiranja iz EU fondova u području poduzetništva, poljoprivrede, energetske učinkovitosti, edukacija te ostala pitanja vezana uz tematiku EU fondova možete naći na stranicama strukturnih fondova.