Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu: MRRFEU) kao vlasnik javnog portala eFondovi.mrrfeu.hr nastoji navedene internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon). Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na javni portal sustava eFondovi koji se nalazi na adresi https://efondovi.mrrfeu.hr/.

Stupanj usklađenosti

Javni portal sustava eFondovi https://efondovi.mrrfeu.hr/ djelomično je usklađen sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom, zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga neusklađenosti sa Zakonom:

  • nije moguće jednostavno promijeniti vrstu fonta u font pogodan za osobe s disleksijom

MRRFEU kao tijelo nadležno za razvoj sustava eFondovi radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Nerazmjerno opterećenje

Dodatno, MRRFEU je razmatrao primjenu zahtjeva pristupačnosti iz članka 6. Zakona na sustav eFondovi. Sustav eFondovi nije mrežna stranica, već aplikacija kojoj se pristupa putem internetskog preglednika i ne predstavlja programsko rješenje za pokretne uređaje. Neovisno o tome, MRRFEU je procijenio da bi postizanje usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti iz članka 6. Zakona za sustav eFondovi predstavljalo nerazmjerno opterećenje s obzirom na procijenjene troškove i koristi za tijelo u odnosu na procijenjene koristi za osobe s invaliditetom.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene MRRFEU. MRRFEU će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste MRRFEU. Sve upite vezane uz pristupačnost javnog portala sustava eFondovi korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: efondovi.podrska@mrrfeu.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

 

Ova internetska stranica koristi kolačiće Otvara novi prozor ili tab (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Klikom na gumb 'U redu' pristajete na korištenje kolačića.

Prilagodba kontrasta i veličine fonta